Präambel
Regulativa/Ugovor

U ovom Ugovoru Gapwork Solutions Team UG kao agent, u daljem tekstu se spominje kao „Poverenik“. Sedište Poverenika je u Štutgartu, SR Nemačka. Potpisom Regulative/Ugovora od strane klijenta isti će u daljem tekstu biti spominjan kao “Klijent”. Klijent svojim potpisom doprinosi davanju punomoći Povereniku da po nalogu Klijenta preuzme na sebe regulativu i rešavanje osnivanja firme što uključuje rad sa advokatskim kancelarijama, notarima odnosno pripremu registracije preduzeća u Registru korporacija i firmi.

§ 1 Troškovi osnivanja firme

U slučaju davanja naloga od strane Klijenta za izvršenje odabranih usluga, troškovi se moraju regulisati u potpunosti, avansno.

§ 2 Nadoknada troškova

Na osnovu regulative spomenute u § 1, po kojem Klijent avansno rešava uplatu troškova. Uplata troškova je moguće plaćanjem u gotovini, bankarskim transferom ili putem PayPal sistema transfera. Uplata se izvršava na bankarski račun Poverenika.

§ 3 Ostali troškovi

U slučaju dodatnih troškova koji se odnose na godišnje troškove održavanja firme, Klijent iste uplaćuje po važećem pravilniku date države na godišnjem nivou.

§ 4 Posledice neplaćanja godišnjih troškova

Ukoliko Klijent propusti izmirenje godišnjih obaveza, mogu nastupiti neželjene konsekvence kao što su na primer brisanje firme iz Engleskog Limited registra od strane Suda. U slučaju nepredavanja likvidacionih dokumenata, Direktor date firme može snositi veoma ozbiljne finansijske kazne.

§ 5 Obaveze klijenta o izveštavanju o promenama

Ukoliko Klijent obavlja promene ili modifikacije u vezi svog poslovanja, obavezan je da iste promene i modifikacije odmah prijavi i izvesti Poverenika.

Od posebnih važnosti su :
•Bilo kakva promena adrese
•Promena osobe ili kontakt detalja lica odgovornog za održavanje kontakta sa Poverenikom – telefon, faks, promena adrese elektronske pošte i slično

Posebno je važno kod Engleskih Limited firmi

Ukoliko lokalni osnivač ne primi doprinos za godišnje održavanje firme u roku od 12 meseci računajući od datuma osnivanja firme, Poverenik je dužan da obavesti osnivačkog agenta zarad izbegavanja daljih neželjnih komplikacija.

§ 6 Izvršenje Ugovora na osnovu date punomoći

Poverenik i Klijent se zasebno dogovaraju. Poverenik se obavezuje da će svoj deo Ugovora na osnovu date punomoći izvršavati u najboljem maniru, sa posebnim akcentom na brzinu rešavanja detalja vezanih za Dokumente. Prijava i Registracija firme se obavlja na osnovu Zakona date države gde se firma osniva i registruje. U Engleskoj se koriste “Companies Act 2006” i ostali relevantni pravilnici i zakoni. Sve informacije, komentari i saveti koji su uzeti iz pravilnika država za osnivanje pravnih društava se prikazuju na osnovu ličnog tumačenja Poverenika. Rad Poverenika se odnosi isključivo na osnivanje i registraciju firme. Posebne usluge koje nisu vezane za spomenute radove su tema odvojenih Sporazuma.

§ 7 Odgovornost

Sve vrste pravnih i poslovnih planova, koje mogu biti dovedene u liniju sa osnivanjem firme, kao što su na primer poslovni uspeh, očekivani profit i slično ne spadaju u odgovornost Poverenika. Dalje, Poverenik ne snosi odgovornost zbog pravnih ili drugih posledica a koji se mogu predvideti na osnovu dobijenih Informacija. Poverenik ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko Klijent ili drugo pravno lice zbog osnivanja i registracije firme ima dodatne ili nepredviđene troškove ili se suočava sa određenim materijalnim gubicima.

§ 8 Ostalo

Ukoliko se Klijent ne pridržava Regulative/Ugovora ili isti povuče, ili se dokumenti za registraciju i osnivanje firme odbiju od strane Poslovnih Sudova ili Registraturne Kancelarije, dotadašnji troškovi će biti rekalkulisani, povrat sredstava tj. Refundiranje nije moguće.

Regulativu/Ugovor sam pročitao, razumeo, prihvatam svaku tačku, ličnim potpisom overavam svoju tvrdnju.