money_service

Nisu Vas isplatili u Nemačkoj?Firma Vam se nalazi u problemima zbog nemogućnosti naplate posla? Na žalost i u Nemačkoj je nizak stepen platežnog morala. Mnoga pravna lica se ne umeju snaći na početku poslovanja. U mnogim slučajevima potrebno je koristiti usluge advokata. Naša firma se trudi da Vas predstavlja na bazi vansudkog poravnanja. Nakon pregleda dokumenata možemo da Vam damo detaljnije objašnjenje vezano za problem. Ukoliko strana koja duguje nije saglasna sa kompromisima, na žalost spor se daje na Sud. I odve ćemo Vam pomoći da uštedite novac na način da ćemo spor sprovesti sve do pravnog statusa. Pre početka ćemo pomoći i u odabiru adekvatnog advokata.

Budući da je svaki spor drugačiji, nismo u mogućnosti da damo čak ni osnovnu ponudu. Prvi korak treba da bude telefonski razgovor ili kontakt preko Skajpa. Drugi korak je prikupljanje dokumentacije. U trećem koraku ćemo porazgovarati o mogućnostima naplate potraživanja. U četvrtom koraku stupamo u kontakt sa dužnikom.