Опис

U ovom paketu možete dobiti odgovore na sledeća pitanja-Cena 49,90 €+16%PDV

Informacije o promena zakona u Njemackoj  od 01.03.2020

 • Dozvola za zapošljavanje
 • Boravišna dozvola, zaposlenje
 • Saglasnost savezne Agencije
 • Specijalno regulisanje za određene državljane
 • Specijalno regulisanje za IT
 • Dozvola za nastanjenje za stručne kadrove
 • Plava karta EU
 • Boravišna dozvola za obrazovanje
 • Boravak u okviru traženja posla
 • Priznavanje kvalifikacije
 • Ubrzan postupak priznavanja
 • Ubrzan postupak za stručne kadrove

     Za drustva iz Srbije koje izvodi radove u njemackoj

 • Informacije za osnivanje grane  u njemackoj  -sa cenama i druge troskove.
 • Rad sa detasmanom –sta je detasman?
 • Planiram slanje radnika sa detasmanom  u Nemačku – na šta moram paziti?
 • Viza za Njemačku i viza  “Vander Elst “za izvođenje radova preko strane firme  sa srpske , bosanske,makedonske,crnogorske radnike-Državljani trećih zemalja-Više informacija za Vander Elst vize za radnike s državljanstvom izvan Europske unije koji su zaposleni u hrvatske firme.
 • Ugovor o izvođenju radova (Werkvertrag)