GOTOVE PODUZECEGotove poduzece je gde se operativno preduzeće obustavlja, ali ostaje kao pravno lice.

Poslovno bila aktivna, sada neaktivna kompanija:

Resenje registracije okružnog sudaDruštveni ugovorPotvrda privredne komorePIBMemorandumSpisak akcionara,suvlasnikaGodišnji finansijski izvještaji uključujući bilans stanjaPoreska procena poreske upraveIdentifikacioni broj PDV-a (ID broj PDV-a)GmbH sa uplatnim kapitalom od € 25.000.000Prodajna cena od 7999.00 €-28.000,00 €

Gotove firme – Ready made companyPoslovno nikad nije bila neaktivna kompanija GmbH

Gotove osnovane firme koje nemaju nikakvu poslovnu aktivnost od osnutka, nema nikakve dugove , niti nominirane članove nisu izvršili nikakvu obvezu u ime firme!

Resenje registracije okružnog sudaDruštveni ugovorGmbH sa uplatnim kapitalom od € 25.000.000Prodajna cena od 3999.00 €-4999,00€

Po zahtev

Promena akcionara ili upravnih direktoraPromena imena kompanijePromena delatnosti kompanije

Ostale usluge:

Nova poslovna adresa: 149,00 € / mesec + 19% PDVOtvaranje poslovnog računa – pomoć u službi 250,00 €Računovodstvo prema našem cenovnikuObračun zarada po našem cenovniku