Law gavel on a stack of American money.

Naša firma duži niz godina usko sarađuje sa pouzdanim kancelarijama koja zapošljavaju knjigovođe, pravnike, poreske stručnjake. Dakle, uživate pomoć jedne ekipe profesionalaca.

Na šta treba obratiti pažnju kada pronalazite odgovarajućeg knjigovođu? Morate znati da u Nemačkoj samo akreditovani poreski stručnjak  ima pravo da uradi završni račun, knjigovođa nema pravo. Pravi, profesionalni savet možete dobiti samo od poreskog stručnjaka.

Pažljivo pregledajte dobivenu ponudu, a obratite pažnju na sledeće stavke:

  1. Na koliko stavki se odnosi ponuda
  2. da li sadrži završni račun ili je to posebna stavka

Nakon osnivanja firme morate da zatražite poreski broj. Ovo takođe treba da uradi poreski stručnjak. Potrebno je naglasiti da u Nemačkoj je ovo moguće samo onda kada je obezbeđen Gewerbeschein tj. Dozvola za obavljanje delatnosti. Bez ove dozvole stručnjak neće biti u mogućnosti da zatraži izdavanje poreskog broja.
(Kod mnogih kancelarija za poslovne usluge osnivanje firme se završava sa registracijom u privredni registar)

Šta sadrži potraživanje poreskog broja u Nemačkoj:

  1. Otvaranje bilanse
  2. Podnošenje zahteva za poreski broj
  3. Podnošenje zahteva za EU poreski broj
  4. Podnošenje zahteva za izdavanje nultog poreskog izvoda (ovo se odnosi samo na firme koje se bave građevinskim radovima, na nemačkom: freistellungsbescheinigung nach § 48b)

Cena je jedinstvena, 99,00 Evra + PDV. Vi uvek stupate u direktnu saradnju preko ugovora sa kancelarijom poreskog stručnjaka.
Ukoliko imate potrebu da sarađujete sa privrednim pravnikom ili advokatom – ovo takođe možete naći kod naših partnera.
Imate dodatnih pitanja? Slobodno nas potražite.