insurance_services

Kakvo osiguranje je potrebno pravnom licu?
Na osnovu čega se bira osiguranje?
Mnoga mala i srednja preduzeća žele da uštede materijalne resurse na osnovu osiguranja, ali je to na žalost pogrešan korak.

Najvažnije osiguranje je osiguranje od korporativne odgovornosti.

Šta je osiguranje od korporativne odgovornosti.

Osiguranje od korporativne odgovornosti služi kao osnova za osiguranje od potencijalnih grešaka i troškova koje vaša firma ili zaposlenici u firmi prouzrokuju investitoru ili partneru, tj. Trećim licima. Upravo zato je veoma važno da se reši pitanje osiguranja od korporativne odgovornosti.

Naprimer

  • koliko se partner povredi u Vašoj kancelariji (oklizne se i povredi ruku, nogu)
  • Ukoliko Vaš radnik ispusti alat na gradilištu i uništi Porše investitora
  • Ukoliko se cela paleta gips-karton ploča iskroji pogrešno a materijal je u vlasništvu investitora ili partnera
  • Ukoliko napravite štetu kao knjigovođa
  • Ukoliko napravite štetu kao medicinsko osoblje (nega starijih)
    i tako dalje.

 

Kakve usluge nudi osiguranje od korporativne odgovornosti?

Osiguranje od korporativne odgovornosti u slučaju zahteva za refundaciju troškova nastalih greškama izvođača počinje ispitivanje osnovanosti zahteva. Ukoliko se pokaže da je zahtev neosnovan, zahtev se odbacuje na Sudu. Dobra strana je da troškove snosi osiguranje. Pravno legitimne zahteve za odštetu preuzima osiguranje na osnovu ugovorenih usluga.

Drugo najvažnije je zdravstveno osiguranje i nega. U Nemačkoj za pravna lica ne postoji obaveza plaćanja doprinosa. Na ovaj način svako može da se odluči da li želi plaćanje na privatnoj osnovi. U januaru 2009 ovaj zakon je postao punovažan i kao takav pravna lica su u obavezi da ga plaćaju. Osnovica je različita i može da bude promenljiva.

Treće i u životu pravnih lica možda najvažnije je invalidsko osiguranje. Kako dalje ako se desi da postanete poslovno nesposobni zbog nesreće na poslu ili bolesti? Ne moramo da govorimo o 100% nesposobnosti, nego i o drugim stepenima invaliditeta. Šta će biti sa porodicom, kreditima, školovanju Vaše dece?

Nemačke osiguravajuće kuće nude veoma povoljne osnove za plaćanje ovog osiguranja. Kao primer se može navesti sledeće: Građevinski radnik rođen 1970 godine je postao 100% poslovno nesposoban zbog nesreće na poslu. Na godišnjoj bazi osnova za plaćanje je 600 Evra, i ako se desi tragedija radnik dobija jednokratno 550.000 Evra i doživotnu mesečnu invalidsku penziju u visini od 1000 Evra. Da vidimo neku situaciju koja se češće dešava. Šta se dešava kada radnik zbog nesreće na poslu (lom ekstremiteta) “ispadne” iz posla na 4-6 nedjelja? Vreme lečenja nije problem, ali biti van poslovnih tokova na 6 nedjelja i pored toga ne zaraditi ništa je već problem. Ovu situaciju će već osetiti mnogi mali i srednji preduzetnici, a ponajviše oni koji ne raspolažu sa poslodavcem. Postoji rešenje. Osiguravajuća kuća može da proširi uslugu na bolničko i kućno prisustvo, tj. na dnevnicu. Varijacije na temu su široke. Zatražiti isplatu dnevnice već od prvog dana “ispadanja” sa posla u mnogome povećava tarifu osiguranja. Ali, ukoliko osiguranik zatraži isplatu dnevnice recimo od desetog dana u visini od 25 Evra, a od dvadesetdrugog dana isplatu dnevnice u visini od 50 Evra, onda se sreće sa mnogo boljom varijacijom i konstrukcijom osiguranja koji se može finansijski izdržati. Naša partnerska kuća će Vam izraditi odgovarajući plan osiguranja.

Četvrto bitno osiguranje je osiguranje imovine. Ovde se misli na radna sredstva velike vrednosti kao što su specijalne mašine i ručni alati, računari, kancelarijska oprema, i tako dalje.

Imate dodatnih pitanja? Zatražite našu ponudu.