Uredba / Ugovor

U ovom Ugovoru Gapwork Solutions Team UG kao agent, u daljnjem tekstu se spominje kao „Povjerenik“. Sjedište Povjerenika je u Stuttgartu, SR Njemačka. Potpisom Uredbe / Ugovora od strane klijenta isti će u daljnjem tekstu biti spominjan kao „Klijent“. Klijent svojim potpisom doprinosi davanju punomoći Povjereniku da po nalogu Klijenta preuzme na sebe regulativu i rješavanje osnutka tvrtke što uključuje rad s odvjetničkim uredima, bilježnicima odnosno pripremu registracije tvrtke u Registru korporacija i tvrtki.
§ 1 Troškovi osnivanja tvrtke
U slučaju davanja naloga od strane Klijenta za izvršenje odabranih usluga, troškovi se moraju regulirati u potpunosti, avansno.
§ 2 Nadoknada troškova
Na temelju regulative spomenute u § 1, Klijent avansno rješava uplatu troškova. Uplata troškova je moguće plaćanjem u gotovini, bankovnim transferom ili putem PayPal sustava transfera. Uplata se izvršava na bankarski račun Povjerenika.
§ 3 Ostali troškovi
U slučaju dodatnih troškova koji se odnose na godišnje troškove održavanja firme, Klijent iste uplaćuje po važećem pravilniku date države na godišnjoj razini.
§ 4 Posljedice neplaćanja godišnjih troškova
Ukoliko Klijent propusti izmirenje godišnjih obveza, mogu nastupiti neželjene posljedice kao što su primjerice brisanje tvrtke iz Engleskog Limited registra od strane Suda. U slučaju nepredavanja likvidacionih dokumenata, Direktor date firme može snositi veoma ozbiljne financijske kazne.
§ 5 Obaveze klijenta o izvještavanju o promjenama
Ukoliko Klijent obavlja promjene ili modifikacije u vezi svog poslovanja, obavezan je iste promjene i preinake odmah prijaviti i izvestiti Povjerenika.
Od posebnih važnosti su:
•Bilo kakvu promjenu adrese
•Promjena osobe ili kontakt detalja povjerene osobe odgovorne za održavanje kontakta sa Povjerenikom – telefon, faks, promjena adrese elektronske pošte i slično
Posebno je važno kod Engleskih Limited tvrtki
Ukoliko lokalni osnivač ne primi doprinos za godišnje održavanje firme u roku od 12 mjeseci računajući od datuma osnivanja tvrtke, Povjerenik je dužan obavijestiti osnivačkog agenta zarad izbjegavanja daljnjih neželjnih komplikacija.
§ 6 Izvršenje Ugovora na temelju date punomoći
Povjerenik i Klijent se zasebno dogovaraju. Povjerenik se obvezuje da će svoj dio Ugovora na temelju date punomoći izvršavati u najboljem maniru, sa posebnim akcentom na brzinu rješavanja detalja vezanih za Dokumente. Prijava i Registracija tvrtke se obavlja na temelju Zakona date države gdje se tvrtka osniva i registrira. U Engleskoj se koriste „Companies Act 2006“ i ostali relevantni pravilnici i zakoni. Sve informacije, komentari i savjeti koji su uzeti iz pravilnika država za osnivanje pravnih društava se prikazivaju na temelju osobnog tumačenja Povjerenika. Rad Povjerenika se odnosi isključivo na osnivanje i registraciju firme. Posebne usluge koje nisu vezane za spomenute radove su tema odvojenih Sporazuma.
§ 7 Odgovornost
Sve vrste pravnih i poslovnih planova, koje mogu biti dovedene u liniju sa osnivanjem tvrtke, kao što su primjerice poslovni uspjeh, očekivani profit i slično ne spadaju u odgovornost Povjerenika. Dalje, Povjerenik ne snosi odgovornost zbog pravnih ili drugih posljedica a koji se mogu predvidjeti na temelju dobivenih Informacija. Povjerenik ne preuzima odgovornost ukoliko Klijent ili druga pravna osoba zbog osnivanja i registracije firme imaju dodatne ili nepredviđene troškove ili se suočavaju s određenim materijalnim gubicima.
§ 8 Ostalo
Ukoliko se Klijent ne pridržava Uredbe / Ugovora ili isti povuče, ili se dokumenti za registraciju i osnivanje tvrtke odbiju od strane Poslovnih Sudova ili registraturnog Ureda, dotadašnji troškovi će biti rekalkulisani, povrat sredstava tj.. Refundiranje nije moguće.
Regulativu / Ugovor sam pročitao, razumio, prihvaćam svaku točku, osobnim potpisom ovjeravam svoju tvrdnju.