Bild

Usluge posle osnivanja preduzeća!

Naše usluge možete i onda koristiti ako osnivanje preduzeća niste rešili preko nas. Ubrzo nakon inkorporacije se počinju gomilati različita pitanja, nedoumice, i još mnogi zvanični datumi su pred vama. Posle osnivanje firme nećemo Vas ostaviti da se snalazite sami. Tokom ovog perioda ćemo dati akcenat na dnevne kancelarijske i administrativne poslove, koje u početku Vašeg rada predstavljaju uglavnom opterećenje. Sa našim profesionalnim uslugama Vi ćete biti u potpunosti izuzeti od ovih problema.

Na šta je još potrebno obratiti pažnju nakon osnivanja preduzeća?

 

Nakon odrađenih poslova u Okružnom Sudu, odnosno nakon registracije preduzeća u Poslovni Registar, preduzeće je potrebno prijaviti na sledećim mestima:

 • Privredni Registar
 • Trgovinska Komora
 • Poreska Uprava
 • Zanatsko udruženje
 • a Soka Bau

Ako želite da zapošljavate radnike, morate prijaviti preduzeće u :

 • Arbeitsamt (Centar za zaposljavanje),
 • Potrebno je informisati Centar za Zdravstveno Osiguranje odnosno Centar za Penzijsko Osiguranje

I nemojte zaboraviti, Vaše preduzeće treba i sledeće:

 • poslovni bankarski račun,
 • osiguranje od korporativne odgovornosti

 

Nudimo Vam usluge na mesečnoj bazi:

 • knjizenje od 149,00 €+PDV mesečno
 • Nudimo vam mesečnu kancelarijsku uslugu za administracie : 399,00 € + PDV.
 • ili Premium paket * all inclusive * Uključuje računovodstvo do 80 računa i kancelarijske usluge za 1049 € + PDV.

Generalni kancelarijski rad vaše kompanije preuzimamo kao službenik za svakodnevne kancelarijske poslove, tako da se možete više koncentrisati na svoje poslovanje i usluge!

 

Prijava kod nadležnih komora i obrada pisama

 • Dnevne opste administrativne radove za vase firmu.
 • Dalje:
 • Gewerbeamt (Trgovinska komora)
 • Handwerkskammer (Zanatska komora)
 • IHK (Komora industrije i trgovine)
 • Finanzamt (Poreska Uprava)
 • Berufsgenossenschaft (Profesionalno udruženje )
 • Soka Bau (Nezavisni građevinski fond – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor ploča građevinskih radnika)
 • Postweiterleitung (Prosleđivanje pisama)
 • Werbung raus filtern (Sortiranje reklamnih oglasa)
 • Benachrichtigung bei Posteingang via SMS oder E-Mail (Obaveštavanje putem SMS-a ili elektronskom poštom u slučaju prispeća važnog poslovnog pisma)
 • Briefe scannen und als PDF an Ihre E-Mail Adresse (Skeniranje pisama, konvertovanje u PDF format i prosleđivanje na adresu elektronske pošte)
 • Schriftwechseln mit den Behörden, Postversand (Korespodencija sa nadležnim organima putem pisama, telefona)
 • Vermittlung von Steuerberater (Predlog odabira poreskog savetnika i kljigovođe)
 • Vermittlung von Lohnbuchhalter (Predlog odabira službenika za platni promet)
 • Stellung von Steuerberater (Nameštanje poreskog savetnika i kljigovođe)
 • 10 Stunde Dolmetscher und Büro Schreibtätigkeit (Usluga simultanog prevoda putem telefonske veze, najviše 10 sati mesečno)
 • Begleitung zum Behörde (max. Zweimal/Monat) (Po potrebi pružamo uslugu praćenja u nadležne institucije, najviše 2 puta mesečno u Štutgatu, i jaduža realcija 10 km)
 • Geschäftssitzadresse (Adresa sedišta preduzeća)

Naravno, naše usluge možete tražiti i onda ako niste registrovali preduzeće preko naše kompanije.