car_leasing-service

Sveže osnovane firme uvek imaju problem oko finansiranja auto programa. Tu možemo da se osvrnemo na jedno vozilo ili na flotu vozila ili teretni program. Naša firma pruža pomoć onim malim i srednjim preduzećima koji ne raspolažu sa materijalnim mogućnostima, ili onima koji ne žele da sredstva ulože u auto program. Većina banaka očekuje da poslovno lice bude aktivno najmanje tri godine. U svakom slučaju će pregledati platne mogućnosti direktora odnosno vlasnika firme.

U ovakvim slučajevima nove firme kreću u poslovanje sa velikim yaostatkom odnosno sa manje mogućnosti na tržištu. Naravno, za sve postoji rešenje. U ovom slučaju je to lizing.

 

U čemu Vam pomažemo?

  1. Pronalazak preduzeća koja se bavi lizingom a koje je voljno da sarađuje sa mladom, tek osnovanom firmom.
  2. pomoć u finansiranju i pravna pomoć oko kupoprodajnih poslova
  3. Registracija vozila
  4. Pronalazak odgovarajućeg osiguranja za vozila

Zatražite našu ponudu.