NARUDŽBENICA

Preduzetničko društvo (društvo sa ograničenom odgovornošću) ukratko: UG (haftungsbeschrankt), kolokvijalno mini-GmbH ili 1 € GmbH

Mini GmbH je jedna od najomiljenijih formi preduzeća koja je zakonski postala aktivna od prvog novembra 2008 godine.
Ovo je jedna nova forma preduzetništva koja je namenjena za mala i srednja preduzeća. Mini GmbH je zapravo recenzirana forma klasičnog GmbH privrednog društva. Minimalni uplaćeni osnovni kapital je jedan evro, i forma omogućava olakšice za start-up preduzeća sa akcentom na ograničenu odgovornost. Pored osnovnog kapitala, postoji zakonska mogućnost da se najmanje 25% prihoda rezerviše kao fond za ulaganja ili rezervisana sredstva, sve dok se taj ulog ne poveća na vrednost kao kod klasičnog tipa GmbH (25.000 evra)

Paket za Mini GmbH sa upisanim kapitalom od € 1 sadrži:

 • Priprema protokola (poslovna organizacija)
 • Izrada osnivačke dokumentacije
 • Lista suvlasnika
 • Imenovanje direktora
 • Pisanje dopisa za notara
 • Na zahtev, uključuje dodatne troškove: “Dodatne troskove Notara”
 • Pisanje dopisa Privrednom Sudu

 

Registracija firme traje u proseku između 2-4 nedelje

Na zahtev nudimo (zasebna naknada)

 • Adresu sedišta firme i kancelarija
 • Računovođu i poreskog stručnjaka
 • Različite kancelarijske usluge
 • Otvaranje poslovnog računa u banci
 • Zvanične i overene prevode na nemačkom,ili druge jezike preko prevodilačkih agentura po povoljnoj ceni

 

Važno je biti svestan nemačke poreske politike i načina kako da izbegnete probleme koji mogu nastati ako vas optuže za nedozvoljeno poslovanje od strane Carine ili Finansijske inspekcije.

Ako Vaša firma pripada u građevinske firme, informišite se koji su standardi i kojim zakonima i pravilima treba da odgovara Vaš rad i poslovanje, i da li je potrebna posebna dozvola za rad koji želite da radite.

Mnoge vredne informacije ćete naći na našoj FaceBook stranici.

Ako se budete služili našim uslugama možete biti sigurni da će naša pomoć biti prava, jer je Vama prvenstveno cilj da izbegnete zakonske nedoumice i potencijalne zamke. Veoma mnogo novih start-up preduzetnika , nažalost, spada u grupu onih koji zbog nepotpunih i često netačnih informacija mora da prekine rad ili se zatvara od strane nadležnih agencija.

Nemojte zaboraviti da čak i jedna loša odluka može rezultovati krah i stečaj (6 godina) i budući da više ne postoje granice problem ne možete rešiti na način da se vratite u matičnu državu – sada ste već državljanin Evropske Unije, a ne samo svoje države.

Pre nego krenete u poslovanje obavezno zatražite precizni presek monetarne politike od strane akreditovanog stručnjaka!

Prvo savetovanje (najviše 45 minuta) za svakog zainteresovanog je besplatan.

Ukoliko imate potrebu, nakon savetodavanja možemo da Vam izradimo pojednostavljeni plan poslovanja na osnovu fiksnih odnosno varijabilnih izdataka – na ovaj način ćete steći uvid u potrebe osnovnog kapitala, u vreme potrebno za rešavanje otvaranja firme, u listu potrebnih dokumenata potrebnih za otvaranje odnosno u listu potrebnih dozvola.

Cena izrade pojednostavljenog poslovnog plana je €105.