NARUDŽBENICA

UG (sa ograničenom odgovornošću) & Co KG je mešovit tip preduzeća koja se sastoji iz privatnih lica kao generalnih partnera i glavnog kapitalnog društva

UG je kapitalno društvo koje je odgovorno sa osnivačkim kapitalom od 1 Evra. U suprotnosti ovome, KG je osobno/lično društvo. KG, kao osobno društvo ima ličnu odgovornost. Ima izuzetaka u slučaju KG, kada “tihi partner” ograničeno odgovara. Kod kapitalnih društava, odgovornost je uvek ograničena. I ovde ima izuzetaka, kao na primer dešavanja koja su bila pre upisa u registar odnosno pre upisa u Sudski registar.

Dakle UG / Co. KG je osobno/lično društvo. UG prihvata na sebe funkciju internog člana. KG je predstavljen od strane internog člana tj. UG-a (ograničena odgovornost). Upravljanje je dodeljeno direktoru UG-a, i samim tim isti postaje jedinstveni upravitelj UG / Co.KG-a. Pored osnovnog kapitala ima i drugu zakonsku obavezu – da 25% godišnjeg profita rezerviše kao deo sopstvenog kapitala. Ova obaveza je na snazi sve dok se minimalni kapital određen za GmbH ne dostigne (25.000 Evra).

Nacionalnost direktora ne igra ulogu. Ali je važno da imenovani direktor ima dozvolu za rad u oblasti poslovanja i da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi protiv njega sudski postupak. Direktor, kao upravitelj UG & Co.KG ima obavezu nadgledanja izvršavanja obaveza. U slučaju propusta u obavezama a koje se mogu dokazati, direktor odgovara lično.

 

Prednosti i mane UG & Co.KG

 • Ograničena odgovornost
 • Upis firme u registar (HRA i HRB)
 • Izrada bilanse – dva puta (u okviru kojeg je ostvarivanje za UG veoma blago)
 • Plata direktora ne utiče na profit društva
 • Do 8004 Evra profita se ne plaća porez na dobitak
 • Članstvo u komori – dva puta (UG i KG)
 • Poslovni porez – do 24.500 Evra se ne oporezuje

Paket uključuje sledeće

 • Uzorci Protokola za preduzetničko društvo
 • Društveni ugovor
 • Prijava u Trgovački registar (preduzetničko društvo)
 • Imenovanje direktora (preduzetničko društvo)
 • Popis članova (preduzetničko društvo)
 • Notarski dopis – obrazac notara
 • Na zahtev, uključuje dodatne troškove: “Dodatne troskove Notara”
 • Priprema dopisa za Privredni registar

 

Registracija traje između 2-4 nedelje.

Pre podnošenja zahteva proverite dostupnost naziva za firmu.

Na zahtev možemo proveriti da li je naziv slobodan ili ne!

Molimo Vas da osnovni kapital uplatite odmah nakon prijema podneska upisa UG u registar.

Na zahtev, uključuje dodatne troškove

Ponuda poslovne adrese odnosno adresu sedišta

Posredovanje u izboru knjigovođe odnosno poreznog stručnjaka

Kancelarijske usluge

Pomoć pri otvaranju poslovnog računa