die-mini-gmbh-e1334752618837-300x237_2

Šta je Ltd & Co.KG? Ili GmbH & Co.KG ili UG & Co.KG?

Jasno se vidi da u ovom slučaju dolazi do udruživanja dve različite pravne forme, kapitalne kompanije sa personalnim (ličnim) društvom. Kapitalna kompanije je ona koja pregovara i zaključuje ugovore. Personalno društvo je ono koje je aktivno, odnosno izvršava radove, izdaje fakture, generišnj oporezive prihode ili rashode. (Naravno, kapitalna kompanija se oporezuje, ali u drugom obliku, – kao da je samostojeće društvo)

Koje su prednosti ove pravne forme?

Najveća prednost je da kapitalno društvo (Ltd, GmbH ili UG) preuzima celokupnu imovinsku odgovornost od personalnog društva (KG), stoga se odgovornost ograničava na imovinu društva. Prednost je da je KG, kao personalno društvo, izuzeto od plaćanja poreza do visine profita od 24.500 Evra. Prednost je da Vi, kao vlasnik KG-a, imate mogućnost podizanja novca sa računa društva. Prednost je da kao vlasnik KG-a možete raditi u svom društvu i nemate obavezu plaćanja mesečnih socijalnih dažbina prema državi (Nemačka), jer će ionako podignuta sredstva biti oporezivana na kraju fiskalne godine tokom davanja izjave o ličnom dohodku. Prednost je da ste u mogućnosti zaposliti članove porodice kao članove društva, te ćete moći deliti dobit na kraju godine. Broj članova KG-a nije određen, ali član mora biti najmanje 7 godina star i u statutu firme je potrebno tačno navesti svaki aspekt prava.

Koje su mane ove pravne forme?

Ova pravna forma ima jedan jedini nedostatak. Budući da društvo odgovara jedino svojom imovinom, jako teško dobija bankarske kredite.

Kome se preporučuje ova pravna forma?

Svakome ko ima želju da zaštiti svoju imovinu. Svakome kome je više stalo da profit podeli među članovima porodice, umesto da isti uplaćuje Poreznoj Upravi. Svakom srednjem i velikom preduzetniku.

Sledeća tema: Koja je razlika između Ltd. i Co.KG, GmbH i Co.KG i između UG i Co.KG