800px-soka-bau_logo_svg_2

SOKA-BAU (Service +Vorsorge für die Bauwirtschaft)(Nezavisni građevinski fond – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika i isplatu zarada)

Naknada za godišnji odmor radnika koji su angažovani na građevinskim radovima u Nemačkoj.

Da bi postojali usaglašeni standardi na nemačkim gradilištima a vezani za naknadu godišnjih odmora Nemačko zakonodavno telo (AentG) je doneo odluku da i inostrani građevinski radnici učestvuju u ovome.

Plata

Visina plate odnosno način isplate plate građevinskih radnika u centralnim odnosno istočno Evropskim zemljama je određen međudržavnom konvencijom Savezne Republike Nemačke i date države iz koje radnici dolaze. Na osnovu ovog sporazuma plata ni u kom slučaju ne može biti manja od minimalnog ličnog dohodka Nemačkog građevinskog radnika.

Minimalni lični dohodak odgovara bruto satnici, a odnos promena zavisi od regije gde se rad obavlja.

Satnica se kreće u proseku između 9,25 – 13,70 evra.

Trajanje godišnjeg odmora

Nakon svakih 12 radnih dana, radniku sleduje jedan dan godišnjeg odmora.

Naknada za godišnji odmor

Naknada za godišnji odmor radnika u Nemačkoj (dodatna naknada i regres) iznosi 14,24% od bruto plate, dok je za firme kojima je sedište u Nemačkoj naknada je 20%.

Ukoliko je radnik koji je poslat na rad u inostranstvo pre slanja iskoristio veću kvotu godišnjeg odmora, isti dani će se obračunati kao već iskorišteni, odnosno naknada avansirana. To znači da će radnik uživati manje doprinose tokom svog rada u Nemačkoj.

Avansirana naknada se skida sa naknade koju je zavredeo u Nemačkoj.

Takse uplaćene u fond se mogu refundirati.

Ko je zapravo dužan da uplaćuje takse prema Soka-Bau, to odlučuju oni sami, prema aktivnosti privrednog društva. Odluka se donosi u roku od 4 do 6 nedelja.

Sledeća tema : Nisu me isplatili, šta da radim?