NARUDŽBENICA

Inostrana filijala firme, predstavništvo u Nemačkoj € 1.825

Mnoge kompanije žele da prošire svoje poslovne aktivnosti u Nemačkoj. Da bi firme bile legalne i radile u skladu sa pravilima potrebno je rešiti novu poslovnu strukturu. Za to postoje tri alternativna rešenja

 • Osnivanje podružnice sa pravnim subjektivitetom (Tochterunternehmen ) 1.998,00 € +19% PDV
 • Osnivanje individualnog, samostalnog ogranka (Zveigniederlassung) 600,00 €+19% PDV
 • Osnivanje nesamostalnoe filijale tj. oganka (Betriebsstätte) 300,00 € +19% PDv za prijava drušva

 

Pre zahtevanja otvaanja filijale od strane inostrane firme dobro bi bilo da se dokumenti pregledaju od strane notara ili advokata.

Za registraciju firme su potrebni sledeći dokumenti:

 • Overen Osnivački Akt sa overenim prevodom na nemački jezik
 • Overena korporativna Rezolucija sa overenim prevodom na nemački jezik
 • Potvrda o uplati osnovnog kapitala
 • Izvod firme
 • Poreski broj
 • Potvrda o poreskoj prijavi (Poreska uprava)
 • Prevedena i overena kopija pasoša (članova društva, direktora i menadžera buduće filijale)
 • Potvrde o nekažnjavanju, overene i prevedene na nemački jezik
 • Boravišna dozvola za državljane koji su van EU, EGT, SAD, Švajcarske i Kanade.
 • Nova adresa kancelarija, sedišta u njemackoj , Ugovor o zakupu

 

Paket za registraciju preduzeća sadrđi sledeće usluge:

 • 2 sata savetodavanja
 • Pregled i verifikacija dokumenata
 • Nemački Osnivački Akt
 • Pisanje dopisa za notara
 • Na zahtev, uključuje dodatne troškove: “Dodatne troskove Notara”
 • Priprema za verifikaciju deponovanih potpisa od strane notara (notarske troskove su posebeno)
 • Priprema za verifikaciju deponovanih potpisa od strane notara (notarske troskove su posebeno)
 • Upis u Privredni Sud

 

Na zahtev nudimo (zasebna naknada)

 • Adresu sedišta firme i kancelarija
 • Računovođu i poreskog stručnjaka
 • Različite kancelarijske usluge
 • Otvaranje poslovnog računa u banci
 • Zvanične i overene prevode na nemačkom, engleskom i mađarskom jeziku preko prevodilačkih agentura po povoljnoj ceni
 • Odrađivanje poslova za Osiguranje od Korporativne
 • Odgovornosti, Zdravstveno Osiguranje i Osiguranje od nezgovda za naše partnere, pored toga usluga informisanja u slučaju kupovine vozila, stana, rešavanje dečijeg dodatka, pisanje raznih tendera i ostale usluge.

 

Važno je biti svestan nemačke poreske politike i načina kako da izbegnete probleme koji mogu nastati ako vas optuže za nedozvoljeno poslovanje od strane Carine ili Finansijske inspekcije.

Ako Vaša firma pripada u građevinske firme, informišite se koji su standardi i kojim zakonima i pravilima treba da odgovara Vaš rad i poslovanje, i da li je potrebna posebna dozvola za rad koji želite da radite.

Mnoge vredne informacije ćete naći na našoj facebook stranici.

Ako se budete služili našim uslugama možete biti sigurni da će naša pomoć biti prava, jer je Vama prvenstveno cilj da izbegnete zakonske nedoumice i potencijalne zamke. Veoma mnogo novih start-up preduzetnika , nažalost, spada u grupu onih koji zbog nepotpunih i često netačnih informacija mora da prekine rad ili se zatvara od strane nadležnih agencija.

Nemojte zaboraviti da čak i jedna loša odluka može rezultovati krah i stečaj (6 godina) i budući da više ne postoje granice problem ne možete rešiti na način da se vratite u matičnu državu – sada ste već državljanin Evropske Unije, a ne samo svoje države.

Pre nego krenete u poslovanje obavezno zatražite precizni presek monetarne politike od strane akreditovanog stručnjaka!

Prvo savetovanje (najviše 45 minuta) za svakog zainteresovanog je besplatan.

Ukoliko imate potrebu, nakon savetodavanja možemo da Vam izradimo pojednostavljeni plan poslovanja na osnovu fiksnih odnosno varijabilnih izdataka – na ovaj način ćete steći uvid u potrebe osnovnog kapitala, u vreme potrebno za rešavanje otvaranja firme, u listu potrebnih dokumenata potrebnih za otvaranje odnosno u listu potrebnih dozvola.

Cena izrade pojednostavljenog poslovnog plana je €105.