NARUDŽBENICA
Paket „Perfect Package“(potpuno osnivanje firme), za .1574,00 €+19% PDV koji obuhvata:

 • a. Osnivački akt
 • b. Dva zapečaćena Memoranduma i Statut
 • c. Dve Originalne Rezolucije o imenovanju prvog direktora
 • d. Dva Originalna zapisnika o prvom sastanku direktora.
 • e. Sertifikat o udelu
 • f. Jedan komplet apostilnih dokumenata o osnivanju firme
 • g. Uslugu nominacije akcionara
 • h. Deklaraciju o nominovanju akcionara
 • i. Usluga nominacije direktora/sekretarice
 • j. Blanko zapisnik za olakšanje razduženja direktora/sekretarice
 • k. Blanko obaveštenje o ostavci direktora
 • l. Blanko obaveštenje o ostavci sekretarice
 • m. Blanko transfer za olakšavanje prenosa udela
 • n. Izražavanje želja/načela (Off-shore will)
 • o. Rezolucija direktora o autorizaciji punomoćja za advokata ili konsultanta
 • p. Advokatska punomoć (ako je primenjivo)
 • q. Sporazum o punomoći ili konsaltingu (u dva primerka)
 • r. Sporazum o usluzi menadžmenta (u duplikatu)
 • s. isporuka kurirskom službom
 • t. Usluga registrovanog agenta na godinu dana
 • u. Usluga prisutnosti pri obaveznom prijavljivanju / podnošenju zahteva za prvu godinu uključujući uslugu prisustva za evidenciju / poslovnih knjiga kompanije
 • v. Brošura/vodič “Kako koristiti i upravljati vašim IBC”

 

TMasno obeležene stavke (gore) su obično naplaćene kao dodatne usluge od strane naših konkurenata, ali ih mi uključujemo u cenu “specijalnog” paketa.

Naknada za godišnje obnavljane našeg paketa„Perfect Package“ je 495,00 € koji ukjučuje godišnju obnovu zajedno sa vladinim taksama, sertifikat dužnosti, godinu dana usluge nominacije, uslugu registrovanog agenta i sedišta na godinu dana i isporuku sertifikata dužnosti preporučenom poštom.