osiguranje1

Budući da ste Vi, kao pravno lice, odgovorni za sve nastale štete, koji poizlaze iz Vašeg načina rada i poslovanja, potrebno je obezbediti nacrt osiguranja od korporativne odgovornosti. Nemački građanski zakonik prema § 823 predviđa: “Ko namerno ili nemarno na nezakoniti način ugrozi tuđi život, telesnu sigurnost, zdravlje, slobodu ili neko drugo pravo ima obavezu da tom licu tako nastalu štetu u celosti izmiri.”

Na osnovu ovoga, Vi – kao vlasnik i pravno lice – ste dužni da do neograničenih visina ličnih sredstava budete odgovorni za neprimereno ponašanje radnika i podizvođača . Samim tim, osiguranje od korporativne odgovornosti je veoma potrebno.

Šta je zapravo osiguranje od korporativne odgovornosti?

Osiguranje korporativne odgovornosti je potrebno zarad isplate nastale štete koju prouzrokujete namerno ili nenamerno Vi, Vaši radnici ili podizvođači trećim licima. Vi kao vlasnik pravne forme ste odgovorni za nacrt osiguranja od korporativne odgovornosti i isti predstavlja osnovu Vašeg rada.

Kakve usluge pruža osiguranje od korporativne odgovornosti?

Osiguranje od korporativne odgovornosti proučava nastale probleme i daje zaključak da li je zahtev legitiman ili ne. Ukoliko je zahtev nelegitiman, zahtev se odbacuje, čak i ispred Sudskog Veća. Legitimni zahtevi za nadoknadu nastale štete osiguranje pokriva u osnovi , prema dogovorenim uslugama.

Da li Vam je potrebno osiguranje od korporativne odgovornosti?

Objektivna Partnerska kuća naše firme Vam stoji na usluzi u smislu pronalaženja najoptimalnijeg rešenja.

Potražite nas i zahtevajte ponudu!