porez11_0

U Nemačkoj, korporativna poreska stopa, odnosno porez na dobit je 15,825% zajedno sa porezom Solidariteta. Ovom porezu ne podležu personalna društva (samostalni preduzetnik, GbR, KG, GmbH & Co.KG, UG & Co.KG, Ltd & Co.KG)

Poslovni porez u Nemačkoj se razlikuje, a zavisi od regije i samouprave. Personalna društva su izuzeta od poreza do visine od 24.500 evra profita, na godišnjem nivou.

Iznos godišnjeg poreza na prihode u Nemačkoj do 8.004,00 evra profita je izuzeto od oporezivanja. 14% ako prihod premašuje 8004,00 evra i postepeno se povećava do 42% (52,881,00 evra godišnjeg prihoda), maksimalni porez je 45%.

Opšta stopa PDV je 19% (7% diskontna stopa). Godišnji prihod ispod 17.500 evra je neoporezivano.