empty-pockets-no-money_0

Nisam isplaćen, šta da radim?

… šta mogu da uradim, na koji legalan način mogu da naplatim svoja potraživanja tokom mog boravka u Nemačkoj?

Verujem da ćete se složiti samnom da je platni moral u poslednjih 15-20 godina katastrofalno pao, kao i da prevaranti uživaju rupe u zakonu koji im daju određešenije ruke od prevarenih. Zakon prevarenima može obezbediti jedino dugotrajni i mučni proces dokazivanja istine.

Isplatu satnice nemačkog advokata malo ko može sebi priuštiti, da ne govorimo o jezičkoj barijeri.

Prema dobrom starom običaju, nakon neprispeća sume koja je bila prikazana na fakturi, šalju se tri opomene neplatiši, i tek nakon toga sledi skupi advokatski poziv za plaćanje.

Danas, zakon dozvoljava da se dugotrajni procesi i besmisleno traćenje vremena zaobiđu, kao i tri opomene, odnosno i sam advokat može biti izuzet. Na ovaj način nećemo uštedeti samo vreme nego i novac, jer se slučaj predaje direktno na Sud.

Druga mogućnost je da se naplata preda Agenciji za naplatu.

Na žalost, naplatu u građevinskoj struci agencije (Inkassso agencije) ne mogu da prihvate, stoga je obraćanje Sudu najbolje rešenje.

Koji Sud ima jurisdikciju nad slučajem je lako naći, zapravo u ugovoru mora biti naznačen naziv. Ukoliko ste u Nemačkoj radili na firmom iz Mađarske, Sud u Berlinu je nadležan u sporu.

Naravno, zahteve samo onda možete plasirati ako:

1, izdate fakturu (čiju naplatu potražujete)

2, raspolažete sa ugovorom (zvaničan je i sporazum ili dogovor putem elektronske pošte)

3, posao ste odradili prema sporazumu/ugovoru

4,ukoliko je roba/materijal bio sa greškom, a istu ste promenili ili zamenili

5, ako ste nakon završetka posla dobili listu sa greškama koje ste ispravili

6, Kod građevinaca – raspolažete sa građevinskom knjigom koju je svojim potpisom overio naručilac posla (potpisom dokazuje da prihvata posao i fakturu za naplatu)

7, raspolažete sa poreskim brojem

Nisu Vas isplatili u Nemačkoj? Rado ćemo Vam pomoći. U prvom krugu ćemo pregledati Vaše dokumente, što ćemo uraditi besplatno. Ukoliko prema dokumentaciji imate osnovu za potraživanje u sledećem krugu možemo dogovoriti detalje o nastavku. Cilj nam je da Vam uštedimo advokatske troškove odnosno višemesečno čekanje. Cilj nam je da jednim Sudkim pozivom prema neplatiši rešimo Vaš problem.

U sledećoj temi ćemo disecirati GbR