eff4gf4tg4

15% poresko oslobođenje za građevinsku branšu u Nemačkoj, tj. Freistellungsbescheinigung nach § 48 b.

Počev od 01. januara 2002 je zaživela obaveza da se 15% od iznosa fakture uplaćuje odgovarajućoj poreskoj administraciji, ali u dva slučaja se mogu uživati izuzeci :

1, ako izvođač prikaže važeće uverenje o izuzeću

2, ili očekivani prihod za tekuću kalendarsku godinu iznosi manje od 5000 eura ili ne prelazi 15.000 evra.

Uverenje o izuzeću mora biti prisutno u firmi prilikom ispisivanja prve fakture koja ide na naplatu.

Sertifikat, odnosno uverenje se nabavlja preko NAV, prema mestu prebivališta, koje se zatim predaje u Zentralfinanazamt u Nirnbergu.