NARUDŽBENICA

LIMITED & CO. KG OSNOVNA CENA 1.426 EVRA

Ltd. & Co.KG ima (ili Limited & Co.KG) neke interesantne prednosti u odnosu na “tradicionalne” GmbH & Co KG, odnosno nemačkog ogranka standardnog engleskog Ltd. Dakle, ova pravna struktura je relativno česta – barem za odgovarajuće profesionalne savete.

imited & Co.KG je mešovito nemačko-englesko preduzeće.

Ltd & Co KG je zapravo partnerska forma (KG), koja kombinuje prednosti engleske forme društva sa ograničenom odgovornošću (doo = Ltd), sa pravnim oblikom nemačkog komanditnog druđtva (KG).

Komanditno društvo (KG) se sastoji od glavnog člana (Komplementär) (koji je odgovoran celokupnom imovinom) i / ili više korporativnih članova (Kommanditisten) (koji su odgovorni samo sa iznosom glavnice koju su uplatili u druđtvo, znači odgovaraju samo ograničenom veličinom iznosa)

Član je uglavnom engleski Limited a ne osoba

Svrha ovog preduzeća je da se smanji ili isključi odgovornost fizički prisutnih lica u preduzeću.

 

Prednost Limited & Co.KG nad GmbH & Co.KG

 • Za osnivanje Limited u odnosu na GmbH je da ne postoji propisana veličina osnovnog kapitala. Limited se može osnovati sa jednom funtom sterlinga, dok je za GmbH potrebno 25.000 evra. Ako postoje barem dva osnivača GmbH, moguće je urediti uplatu polovine kapitala (12.500 evra)
 • Osnivanje Limiteda je brže I lakše, u odnosu na GmbH
 • Ako dolazi do bilo koje promene u okviru poslovanja I Osnivačkog Akta u GmbH, potrebno je overiti promenu kod notara, – što nije slučaj kod Limited-a.
 • S obzirom da je Limited samo pravno lice u okviru Komanditnog društva koje donosi odluke, Limited je prisutan na nemačkom tržištu isključivo kao netrgovinsko društvo, stoga su izveštavanja i birokratske obaveze smanjene.

Sadržaj paketa po ponuđenoj ceni:

 • Registracija UK Limited
 • Obezbeđivanje engleskog sedišta firme, na godinu dana
 • Obezbeđivanje engleskog sekretara na godinu dana
 • Prijava firme kod engleske uprave
 • Izvodi firme na engleskom I nemačkom jeziku
 • Memorandum and Articles of Association (Osnivački Akt, Društvena Odluka za otvaranje poslovnog računa, Upis u registar kao Limited Co.KG)
 • Sertifikat direktorata kompanije (Certificate of Director) sa apostilnom overom na nemalkom I engleskom jeziku ili apostilna overa potvrde od strane engleskog notara
 • Overeni prevodi od strane prevodilaca akreditovanih od strane Privrednog Suda
 • Obezbeđivanje primera ugovora za komanditno društvo
 • Pisanje dopisa za notara
 • Na zahtev, uključuje dodatne troškove: “Dodatne troskove Notara”
 • Pisanje dopisa za nemački Privredni Sud

 

Registracija frime traje između 2-4 nedelje

Klijent je i vlasnik i direktor firme, uslov je kredibilitet

Za osnivanje engleskog Limited-a je potrebno:

 • Imenovanje jednog direktora i jednog vlasnika, (može biti ista osoba), a takođe je I vlasnik akcija sa raspodelom akcija u postocima.

Za osnivanje nemačkog Komanditnog društva (KG) je potrebno :

 • Jedan ili dva osnivačka člana, mogu biti i članovi engleskog Limited-a
 • Klijent je i vlasnik i direktor firme, uslov je kredibilitet
 • Pored ovoga vlasnik KG-a može biti i pravno lice, tj. lokalna ili inostrana firma.

Godišnje održavanje u Engleskoj košta 299 evra

 • Obezbeđivanje Sekretara
 • Registrovana adresa sedišta/li>
 • Slanje godišnjeg izveštaja putem elektronske pošte prema Companies House
 • Nulta forma balansa – DCA formular (putem elektronske pošte prema Companies House)

Na zahtev nudimo (zasebna naknada)

 • Adresu sedišta firme i kancelarija
 • Računovođu i poreskog stručnjaka
 • Različite kancelarijske usluge
 • Otvaranje poslovnog računa u banci
 • Zvanične i overene prevode na nemačkom, engleskom i mađarskom jeziku preko prevodilačkih agentura po povoljnoj ceni
 • Odrađivanje poslova za Osiguranje od Korporativne Odgovornosti, Zdravstveno Osiguranje i Osiguranje od nezgovda za naše partnere, pored toga usluga informisanja u slučaju kupovine vozila, stana, rešavanje dečijeg dodatka, pisanje raznih tendera i ostale usluge.

 

Važno je biti svestan nemačke poreske politike i načina kako da izbegnete probleme koji mogu nastati ako vas optuže za nedozvoljeno poslovanje od strane Carine ili Finansijske inspekcije.

Ako Vaša firma pripada u građevinske firme, informišite se koji su standardi i kojim zakonima i pravilima treba da odgovara Vaš rad i poslovanje, i da li je potrebna posebna dozvola za rad koji želite da radite.

Mnoge vredne informacije ćete naći na našoj FaceBook stranici.

Ako se budete služili našim uslugama možete biti sigurni da će naša pomoć biti prava, jer je Vama prvenstveno cilj da izbegnete zakonske nedoumice i potencijalne zamke. Veoma mnogo novih start-up preduzetnika , nažalost, spada u grupu onih koji zbog nepotpunih i često netačnih informacija mora da prekine rad ili se zatvara od strane nadležnih agencija.

Nemojte zaboraviti da čak i jedna loša odluka može rezultovati krah i stečaj (6 godina) i budući da više ne postoje granice problem ne možete rešiti na način da se vratite u matičnu državu – sada ste već državljanin Evropske Unije, a ne samo svoje države.

Pre nego krenete u poslovanje obavezno zatražite precizni presek monetarne politike od strane akreditovanog stručnjaka!

Prvo savetovanje (najviše 45 minuta) za svakog zainteresovanog je besplatan.

Ukoliko imate potrebu, nakon savetodavanja možemo da Vam izradimo pojednostavljeni plan poslovanja na osnovu fiksnih odnosno varijabilnih izdataka – na ovaj način ćete steći uvid u potrebe osnovnog kapitala, u vreme potrebno za rešavanje otvaranja firme, u listu potrebnih dokumenata potrebnih za otvaranje odnosno u listu potrebnih dozvola.

Cena izrade pojednostavljenog poslovnog plana je €105.