ZATRAŽITE OVDE!

Obezbeđivanje adrese sedišta za vaše poslovanje 94,90,- €/mesečno

U ovom slučaju osnujete engleski tip Limited (nerezidentna firma) prijavljujete je u Nemačkoj I oporezujete je takođe u Nemačkoj.

Paket sadrži:

 • Registraciju Engleskog Limited
 • Obezbeđivanje sedišta I sekretara za jednu godinu
 • Izvod firme (izvod iz Privrednog Suda), na nemačkom I engleskom jeziku (Certificate of Incorporation)
 • Osnivački Akt na nemalkom I engleskom jeziku (Memorandum and Articles of Association)
 • Gesellschafterbeschluss Direktor mit Beschluss für Kontoeröffnung und Eintragung ins Handelsregister in d/e
 • Sertifikat direktorata kompanije (Certificate of Director) sa međunarodnom legalizacijom na nemačkom i engleskom jeziku ili potvrda o legalizaciji od strane engleskog notara
 • Verifikovani prevod dokumenata od strane prevodioca kojeg Privredni Sud dodeli
 • Potvrda o registraciji direktora na nemačkom i engleskom jeziku

 

Klijent je i vlasnik i direktor firme, uslov je kredibilitet

 • Registracija Limiteda kod nemačkog Privrednog Suda kao samostalna filijala

 

Ponekad se dešava da nemački Privredni Sud odbije Direktorski sertifikat, stoga je zato potrebna legalizacija od strane engleskog notara, cena je 60,00 evra.

 

Cena jednogodišnjeg održavanja u vrednosti od 449 evra sadrži:

 • Obezbedjivanje sedišta (Registered Office)
 • Predaja godišnjeg izveštaja (Annual Return) u vidu elektronskog dokumenta prema Companies House
 • Prepis vrednosti balansa na engleske formulare sa nemačkog (small account)
 • Zahtevanje engleskog poreskog izuzeća (dopisi sa engleskom Poreskom upravom)

 

Važno je biti svestan nemačke poreske politike i načina kako da izbegnete probleme koji mogu nastati ako vas optuže za nedozvoljeno poslovanje od strane Carine ili Finansijske inspekcije.

Ako Vaša firma pripada u građevinske firme, informišite se koji su standardi i kojim zakonima i pravilima treba da odgovara Vaš rad i poslovanje, i da li je potrebna posebna dozvola za rad koji želite da radite.

Mnoge vredne informacije ćete naći na našoj facebook stranici.

Ako se budete služili našim uslugama možete biti sigurni da će naša pomoć biti prava, jer je Vama prvenstveno cilj da izbegnete zakonske nedoumice i potencijalne zamke. Veoma mnogo novih start-up preduzetnika , nažalost, spada u grupu onih koji zbog nepotpunih i često netačnih informacija mora da prekine rad ili se zatvara od strane nadležnih agencija.

Nemojte zaboraviti da čak i jedna loša odluka može rezultovati krah i stečaj (6 godina) i budući da više ne postoje granice problem ne možete rešiti na način da se vratite u matičnu državu – sada ste već državljanin Evropske Unije, a ne samo svoje države.

Pre nego krenete u poslovanje obavezno zatražite precizni presek monetarne politike od strane akreditovanog stručnjaka!

Prvo savetovanje (najviše 45 minuta) za svakog zainteresovanog je besplatan.

Ukoliko imate potrebu, nakon savetodavanja možemo da Vam izradimo pojednostavljeni plan poslovanja na osnovu fiksnih odnosno varijabilnih izdataka – na ovaj način ćete steći uvid u potrebe osnovnog kapitala, u vreme potrebno za rešavanje otvaranja firme, u listu potrebnih dokumenata potrebnih za otvaranje odnosno u listu potrebnih dozvola.

Cena izrade pojednostavljenog poslovnog plana je €105.