cegalap_0

Koji je proces osnivanja firme?

1. Potrebno je precizno utvrditi cilj rada firme, tj. funkciju

2. Na osnovu ovih informacija možemo dati konkretan odgovor da li je za obavljanje poslovanja potrebno ovlaštenje

3. Ukoliko poslovanje podleže ovlaštenjima, na koji način se obavlja dodela dozvola, koji su potrebni dokumenti (tražite našu ponudu u ovlaštenoj formi prevoda) odnosno koliko je otprilike potrebno vremena da se dobije potrebna dozvola

4. Odabir pravne forme

5. Priprema osnivanja firme

Obavite osnivanje firme od kuće, u udobnom okruženju Onlajn rešenja. Do ove tačke nije potrebno Vaše prisustvo, mogući su dogovori preko elektronske pošte, Skype-a ili slično.)
Cégalapítás jegyzőnél-itt személyesen meg kell jelennie egyszer. (Osnivački poslovi kod notara – ovde morate barem jednom da prisustvujete lično

6. Ukoliko je potrebno prijaviti samo delatnost (npr. lično poslovanje, GbR, PartGG i sl.) onda se prijava predaje ne kod notara nego u Trgovinskoj komori (Gewerbeamt). Lično prisustvo je takođe potrebno

7. Slobodne profesije ne spadaju pod registraturne obaveze kod nadležnih komora

8.Nakon prijave kod Trgovinskog Suda se obavlja prijava kod nadležne komore. Sa Vašom akreditacijom u smislu punomoći ovo možemo obaviti i bez Vašeg ličnog prisustva

9.Poreski savetnik otvara bilans i obavlja prijavu za poreski broj

10. Za preduzetnike ili GbR nije potrebno koristiti usluge poreskog savetnika, to možete i Vi učiniti lično, ali nakon dobijanja poreskog broja preporučljivo je knjigovođstvene poslove predati akreditovanom knjigovođi

11. Nakon dobijanja poreskog broja možete samostalno da počnete sa obavljanjem poslovih aktivnosti

Sa kakvom delatnošću želite da radite u Nemačkoj i na kakvu pravnu formu ste mislili?