NARUDŽBENICA

Usluge nakon osnivanja firme – ponuda važi samo za Nemačku!

Čak i onda možete da koristite naše usluge, ako niste preko nad osnovali firmu.

Ubrzo nakon inkorporacije se počinju gomilati različita pitanja, nedoumice, i još mnogi zvanični datumi su pred vama. Posle osnivanje firme nećemo Vas ostaviti da se snalazite sami.

Tokom ovog perioda ćemo dati akcenat na dnevne kancelarijske i administrativne poslove, koje u početku Vašeg rada predstavljaju uglavnom opterećenje. Sa našim profesionalnim uslugama Vi ćete biti u potpunosti izuzeti od ovih problema.

 

Na šta je još potrebno obratiti pažnju nakon osnivanja preduzeća?

Nakon odrađenih poslova u Okružnom Sudu, odnosno nakon registracije preduzeća u Poslovni Registar, preduzeće je potrebno prijaviti na sledećim mestima:

 • Privredni Registar
 • Trgovinska Komora
 • Poreska Uprava
 • Zanatsko udruženje
 • Soka Bau

 

Ako želite da zapošljavate radnike, morate prijaviti preduzeće u:

 • zavod za zapošljavanja
 • Potrebno je informisati Centar za Zdravstveno Osiguranje odnosno Centar za Penzijsko Osiguranje

I nemojte zaboraviti, Vaše preduzeće treba i sledeće:

 • poslovni bankarski račun,
 • osiguranje od korporativne odgovornosti

I naravno trebate savetnika. Šta Vam je još potrebno? Sve imate? Sigurno?

 • Imate li vizit karte?
 • Pečat?
 • Veb stranicu?

Kao što vidite, još ima mnogo da se uradi.

 

Nudimo Vam usluge na mesečnoj bazi:

Basic paket,bez,knjigovodjstva,/mesečno 249.-€+19%MwSt.

Biznis Paket ,sa knjigovodstva/mesečno 549.-€+19%MwSt.

Premium paket,mesečno 1049.-€+19%MwSt.

 

Prijava kod nadležnih komora i obrada pisma:

 • Gewerbeamt (Trgovinska komora)
 • Handwerkskammer (Zanatska komora)
 • IHK(Komora industrije i trgovine )
 • Finanzamt (Poreska Uprava)
 • Berufsgenossenschaft (profesionalno udruženje )
 • Soka Bau (Nezavisni građevinski fond – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika i isplatu zarada)
 • Postweiterleitung (Prosleđivanje pisama)
 • Werbung rausfiltern (Sortiranje reklamnih oglasa)
 • Benachrichtigung bei Posteingang via SMS oder E-Mail (Obaveštavanje putem SMS-a ili elektronskom poštom u slučaju prispeća važnog poslovnog pisma)
 • Briefe scannen und als PDF an Ihre E-Mail Adresse (Skeniranje pisama, konvertovanje u PDF format i prosleđivanje na adresu elektronske pošte)
 • Briefe scannen und als PDF an Ihre E-Mail Adresse (Skeniranje pisama, konvertovanje u PDF format i prosleđivanje na adresu elektronske pošte)
 • Stellung von Steuerberater(Predlog za odabir poreskog savetnika i kljigovođe)
 • 10 Stunde Dolmetscher Tätigkeit (Usluga simultanog prevoda putem telefonske veze, najviše 10 sati mesečno)
 • Begleitung zum Behörde (max. Zweimal/Monat); (Po potrebi pružamo uslugu praćenja u nadležne institucije, najviše 2 puta mesečno u Štutgatu, i najduža relacija je 10 km) )

 

Paket ne sadržava:Pomoć

 • pri otvaranju bankarskog računa
 • pri rešavanju osiguranja od korporativne odgovornosti
 • pri rešavanju zdravstvenog osiguranja

 

Naravno, naše usluge možete tražiti i onda ako niste registrovali preduzeće preko naše kompanije.