4471009_s_0

Ukoliko radite u Nemačkoj i želite da izdate fakturu, ona mora da bude po pravilniku VOB-a:

1. Morate raspolagati sa poreznim brojem

Na žalost mnogi preduzetnici i vlasnici GbR-a počinju rad bez poreskog broja, i kad žele da izdaju fakturu dolaze u problem jer Investitor ne želi da primi račun. Naravno – u pravu je. Postoje Investitori koji su voljni dati avans, ali je to na žalost samo mali deo onoga koliko ste zapravo zaslužili i koliko Vam sleduje. Ovaj avans sigurno neće biti dovoljan da pokrije troškove stanarine, goriva, hrane i slično. I na kraju se nađete u poziciji da svaki dan molite za malo avansa.

2. Nulta poreska potvrda (Freistellungsbescheinigung nach § 48b EstG)

Zahtevanje Freistellungsbescheinigung nach § 48b. Ovo se zapravo može smatrati nultom Poreskom potvrdom, (Ovo služi da potvrdite da nemate dugovanja u poreskom obliku u Nemačkoj. Ako ovo ne dobijete, Investitor je dužan da sa svake GbR fakture “otkine” 15% vrednosti i isti iznos uplati Poreskoj Upravi, pored toga ćete dobiti zahtev od strane Uprave da za dati period obezbedite ličnu poresku izjavu. Ovo se uglavnom onda dešava ako je neko već imao ranije registrovanu delatnost ili firmu u Nemačkoj, odnosno ako je bio u stalnom radnom zaposlenju u nekoj Nemačkoj firmi i nije predao svoju ličnu poresku izjavu, ili kao preduzetnik do sada nikad nije predavao bilo kakav poreski dokument).

I Mađarske firme su dužne da traže dati dokument ukoliko rade u Nemačkoj. Ovaj dokument služi za određivanje mesta prebivališta, budući da između Nemačke i Mađarske postoji sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Ovaj dokument se nakon dobijanja predaje u Poreski Ured u Nirnbergu, da bi se dobilo oslobođenje od plaćanja poreza.

3. Građevinski dnevnik potpisan od strane vođe gradilišta investitora

Dnevnik je osnova celokupnog procesa izdavanja faktura. Dnevnik služi kao dokaz na kojoj osnovi ispostavljate račun i obavezno se mora dati kopija dela dnevnika koji se odnosi na određenu fakturu. Pažnja! Dnevnik je samo onda validan ako je potpisan od strane nadzora koji je postavljen od strane Investitora. Ukoliko ne raspolažete sa ovim, onda prema pravilniku Nemačkog VOB-a nemate pravo da izdajete fakturu, a Investitor ima pravo da ne plati izvršeni rad.

4. Osiguranje od Korporativne odgovornosti

U Nemačkoj je obavezno.

Firme koje raspolažu sa prijavljenim radnicima moraju obezbediti još i :

1.Nultu potvrdu socijalnih doprinosa (Unbedenklichkeitsbescheinigung AOK)

2. Nultu potvrdu od Instituta za građevinsko osiguranje i prevenciju (Unbedenklichkeitsbescheinigung BG Bau)

3. Nultu potvrdu od Nezavisnog građevinskog fonda – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika i isplatu zarada, ukoliko niste Soka-Bau dužni onda potvrda da niste zavisni.

Mađarskim firmama koje rade u inostranstvu je potrebno:

1. Nulta potvrda socijalnih doprinosa (A1 formular)

2. Nulta potvrda od Nezavisnog građevinskog fonda – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika i isplatu zarada, ukoliko niste Soka-Bau dužni onda potvrda da niste zavisni.(Unbedenklichkeitsbescheinigung Soka-Bau)