NARUDŽBENICA

GmbH&CO.KG- „Mesto gde samo kapital odgovara”

GmbH & Co.KG je mešovita društvena forma koja se sastoji od privatnih lica kao spoljnih članova odnosno od kapitalnog društva

Mnoge trgovačke kuće daju prednost ovoj formi društva, koja je zapravo posebna forma partnerskog društva, koja u slučaju KG-a odgovara sopstvenom imovinom, dok u ovom slučaju odgovara GmbH.

Ovu formu mogu da osnuju jedan ili više spoljnih ili internih partenra, odnosno članovi društva. Minimalni kapital je 25.000 Evra. Prilikom registracije obaveyna je uplata 12.500 Evra. Budući da je GmbH interni partner/član, direktor GmbH preuzima poslovođstvo. Spoljni članovi nemaju pravo upravljanja. Kapital je predmet osigiranja od odgovornosti.

. Nacionalnost direktora ne igra ulogu. Ali je važno da imenovani direktor ima dozvolu za rad u oblasti poslovanja i da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi protiv njega sudski postupak. Direktor, kao upravitelj GmbH & Co.KG ima obavezu nadgledanja izvršavanja obaveza. U slučaju propusta u obavezama a koje se mogu dokazati, direktor odgovara lično.

 

Prednosti i mane GmbH & Co.KG

 • Ograničena odgovornost
 • Upis firme u registar (HRA i HRB)
 • Izrada bilanse – dva puta (u okviru kojeg je ostvarivanje za UG veoma blago)
 • Doprinos u osnovni kapital rezultira obezbeđivanje sopstvenog kapitala
 • Članstvo u komori – dva puta (UG i KG)
 • Poslovni porez – do 24.500 Evra se ne oporezuje
 • Budući da niko ne odgovara lično, kreditna sposobnost je ograničena

 

Paket uključuje sledeće

 • Uzorci Protokola za preduzetničko društvo
 • Društveni ugovor
 • Prijava u Trgovački registar (preduzetničko društvo)
 • Imenovanje direktora (preduzetničko društvo)
 • Popis članova (preduzetničko društvo)
 • Notarski dopis – obrazac notara
 • Na zahtev, uključuje dodatne troškove: “Dodatne troskove Notara”
 • Priprema dopisa za Privredni registar

 

Pre podnošenja zahteva proverite dostupnost naziva za firmu. Na zahtev možemo proveriti da li je naziv slobodan ili ne!

Molimo Vas da osnovni kapital uplatite odmah nakon prijema podneska upisa UG u registar.

Na zahtev, uključuje dodatne troškove

Ponuda poslovne adrese odnosno adresu sedišta

Posredovanje u izboru knjigovođe odnosno poreznog stručnjaka

Kancelarijske usluge

Pomoć pri otvaranju poslovnog računa