NARUDŽBENICA

Klasični nemački GmbH sa 25.000 evra osnovnog kapitala

Za osnivanje nemačkog GmbH (društvo sa ograničenom odgovornošću) su potrebni sledeći dokumenti:

 • Drustveni ugovor
 • Ugovor osnivaca
 • Registracija direktora
 • Imenovanje članova (akcionara) sa adresiranjem
 • Regulativa akcija
 • Potvrda uplaćenog kapitala
 • Odobrenje (MoMiG propisi)
 • Potvrda da je osnovni kapital bez opterećenja
 • Potvrda da je direktor sertifikovana osoba

 

Šta je uključeno u start-up troškove?

 • Najviše dva (2) sata savetovanja
 • Ugovor osnivaca
 • Registracija direktora
 • Imenovanje članova (akcionara) sa adresiranjem
 • Regulativa akcija
 • Odobrenje (MoMiG propisi)
 • Rezime registracije za notara
 • Priprema za verifikaciju osnivačkih dokumenata od strane notara ((notarske troskove su po zakonske tabele,nije uracunat u cenu)
 • Priprema verifikaciju deponovanih potpisa od strane notara ((notarske troskove su po zakonske tabele,nije uracunat u cenu)
 • Pisanje dopisa za Preduzetnički Sud
 • Registracija firme kod Poslovnog biro-a

 

Preduzetnički Sud registruje firmu u roku od 2-4 nedelje

Na zahtev nudimo (zasebna naknada)

 • Adresu sedišta firme i kancelarija
 • Računovođu i poreskog stručnjaka
 • Različite kancelarijske usluge
 • Otvaranje poslovnog računa u banci
 • Zvanične i overene prevode na nemačkom, na  jezicima po potrebu, preko prevodilačkih agentura po povoljnoj ceni
 • Odrađivanje poslova za Osiguranje od Korporativne
 • Odgovornosti, Zdravstveno Osiguranje i Osiguranje od nezgovda za naše partnere, pored toga usluga informisanja u slučaju kupovine vozila, stana, rešavanje dečijeg dodatka, pisanje raznih tendera i ostale usluge.

 

Važno je biti svestan nemačke poreske politike i načina kako da izbegnete probleme koji mogu nastati ako vas optuže za nedozvoljeno poslovanje od strane Carine ili Finansijske inspekcije.

Ako Vaša firma pripada u građevinske firme, informišite se koji su standardi i kojim zakonima i pravilima treba da odgovara Vaš rad i poslovanje, i da li je potrebna posebna dozvola za rad koji želite da radite.

Mnoge vredne informacije ćete naći na našoj facebookstranici.

Ako se budete služili našim uslugama možete biti sigurni da će naša pomoć biti prava, jer je Vama prvenstveno cilj da izbegnete zakonske nedoumice i potencijalne zamke. Veoma mnogo novih start-up preduzetnika , nažalost, spada u grupu onih koji zbog nepotpunih i često netačnih informacija mora da prekine rad ili se zatvara od strane nadležnih agencija.

Nemojte zaboraviti da čak i jedna loša odluka može rezultovati krah i stečaj (6 godina) i budući da više ne postoje granice problem ne možete rešiti na način da se vratite u matičnu državu – sada ste već državljanin Evropske Unije, a ne samo svoje države.

Pre nego krenete u poslovanje obavezno zatražite precizni presek monetarne politike od strane akreditovanog stručnjaka!

Prvo savetovanje (najviše 45 minuta) za svakog zainteresovanog je besplatan.

Ukoliko imate potrebu, nakon savetodavanja možemo da Vam izradimo pojednostavljeni plan poslovanja na osnovu fiksnih odnosno varijabilnih izdataka – na ovaj način ćete steći uvid u potrebe osnovnog kapitala, u vreme potrebno za rešavanje otvaranja firme, u listu potrebnih dokumenata potrebnih za otvaranje odnosno u listu potrebnih dozvola.

Cena izrade pojednostavljenog poslovnog plana je €105.