NARUDŽBENICA

EUR 398.00 (Ova cena je za 2 osobe. Svako dodatno lice € 199)

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Osnivanje Građansko Pravnog Društva

Jedna od najomiljenijih preduzetnički formi u Nemačkoj. Ovo je najjednostavniji oblik poslovanja jedne firme.

Ukoliko želite osnovati GbR jer imate želju da radite u građevinskoj struci, preporučujemo da se informišete o obavezama i pravima GbR. Većina GbR firmi jednostavno propada, jer ne ispunjavaju uslove ili osnivači ne ispunjavaju obaveze.

Za osnivanje GbR su potrebna najmanje dva privatna ili pravna lica. Društvena forma GbR zaživi od onog trenutka kada se oba pojedinca udruže u društvenu pravnu formu. Kapital nije potreban. Nakon osnivanja GbR, suvlasnici odgovaraju sa celokupnom imovinom, ali ne samo za sebe, nego za sve zaposlene pojedince u društvu.

 

Usluga osnivanja firme sadrži sledeće

 • Pisanje Osnivačkog Akta
 • Ispunjavanje raznih formulara
 • Ispunjavanje formulara za potrebe izdavanja poreskog broja
 • Usluga davanja besplatnih informacija vezanih za Zdravstveno osiguranje odnosno Osiguranje od Korporativne odgovornosti

 

Za osnivanje GbR su potrebni sledeći dokumenti:

 • Osnivački Akt
 • Fotokopija važeće Lične karte ili pasoša
 • Fotokopija prijave prebivalita u Mađarskoj ili u Nemačkoj
 • Prijava filijale ili predstavništva, ugovor o zakupu

Na zahtev nudimo (zasebna naknada)

 • Adresu sedišta firme i kancelarija
 • Računovođu i poreskog stručnjaka
 • Različite kancelarijske usluge
 • Otvaranje poslovnog računa u banci
 • Zvanične i overene prevode na nemačkom, engleskom i mađarskom jeziku preko prevodilačkih agentura po povoljnoj ceni
 • Odrađivanje poslova za Osiguranje od Korporativne
 • Odgovornosti, Zdravstveno Osiguranje i Osiguranje od nezgovda za naše partnere, pored toga usluga informisanja u slučaju kupovine vozila, stana, rešavanje dečijeg dodatka, pisanje raznih tendera i ostale usluge.

 

Važno je biti svestan nemačke poreske politike i načina kako da izbegnete probleme koji mogu nastati ako vas optuže za nedozvoljeno poslovanje od strane Carine ili Finansijske inspekcije.

Ako Vaša firma pripada u građevinske firme, informišite se koji su standardi i kojim zakonima i pravilima treba da odgovara Vaš rad i poslovanje, i da li je potrebna posebna dozvola za rad koji želite da radite.

Mnoge vredne informacije ćete naći na našojfacebookstranici.

Ako se budete služili našim uslugama možete biti sigurni da će naša pomoć biti prava, jer je Vama prvenstveno cilj da izbegnete zakonske nedoumice i potencijalne zamke. Veoma mnogo novih start-up preduzetnika , nažalost, spada u grupu onih koji zbog nepotpunih i često netačnih informacija mora da prekine rad ili se zatvara od strane nadležnih agencija.

Nemojte zaboraviti da čak i jedna loša odluka može rezultovati krah i stečaj (6 godina) i budući da više ne postoje granice problem ne možete rešiti na način da se vratite u matičnu državu – sada ste već državljanin Evropske Unije, a ne samo svoje države.

Pre nego krenete u poslovanje obavezno zatražite precizni presek monetarne politike od strane akreditovanog stručnjaka!

Prvo savetovanje (najviše 45 minuta) za svakog zainteresovanog je besplatan.

Ukoliko imate potrebu, nakon savetodavanja možemo da Vam izradimo pojednostavljeni plan poslovanja na osnovu fiksnih odnosno varijabilnih izdataka – na ovaj način ćete steći uvid u potrebe osnovnog kapitala, u vreme potrebno za rešavanje otvaranja firme, u listu potrebnih dokumenata potrebnih za otvaranje odnosno u listu potrebnih dozvola.

Cena izrade pojednostavljenog poslovnog plana je €75.