Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Građansko Pravno Društvo

Jedna od najomiljenijih preduzetnički formi u Nemačkoj. Ovo je najjednostavniji oblik poslovanja jedne firme.

Ukoliko želite osnovati GbR jer imate želju da radite u građevinskoj struci, preporučujemo da se informišete o obavezama i pravima GbR. Većina GbR firmi jednostavno propada, jer ne ispunjavaju uslove ili osnivači ne ispunjavaju obaveze.

Za osnivanje GbR su potrebna najmanje dva privatna ili pravna lica. Društvena forma GbR zaživi od onog trenutka kada se oba pojedinca udruže u društvenu pravnu formu. Kapital nije potreban. Nakon osnivanja GbR, suvlasnici odgovaraju sa celokupnom imovinom, ali ne samo za sebe, nego za sve zaposlene pojedince u društvu.

Koraci za osnivanje GbR:

1. Statut ili Osnivački Akt (ako ne postoji statut svi članovi će deliti profit na jednake delove na kraju godine, važno je da advokat napiše ovaj dokument)

2. Sedište GbR

3. Dozvola Zanatske komore (Handverkskammer) je potrebno obezbediti ukoliko se želi izvođenje radova licenciranih profesija. (Fasadersko molerski radovi, izolacija, stolarija, rad sa skelama, voda, gas, grejanje, zidarstvo)

4. Lična karta ili pasoš

Kad se sve ovo obezbedi, u Gewerbeamt-u se osniva GbR. Mnogi pitaju da li je potrebna adresa stanovanja u Nemačkoj. Ne, nije potrebna.

Mnogi će već sada početi da rade. To je zapravo greška, i velika većina investitora iskorištava to. Razlog za to je da firma još tada nije u stanju da izdaje račune ili fakture, i zapravo im fali velika većina dokumentacije. Pravilnik nemačkog VOB-a predviđa da ukoliko izvođač radova ne raspolaže sa poreskim brojem, osiguranjem od korporativne odgovornosti, zdravstvenim osiguranjem, osiguranjem od nesreće, članstvom Zanatske komore i tako dalje, Investitor NIJE dužan da isplati radove, odnosno Vas. Tada je neminovno da se mnogi vrate kući sa izjavama da su prevareni, iako je u pitanju isključivo njihova krivica da nisu isplaćeni, budući da firma nije bila odgovarajuća prema nemačkom pravilniku o radu. Neznanje ume da košta veoma mnogo.

Kada dobijete GbR papire, ovo su Vaše dalje obaveze:

1. Zahtevanje izdavanja poreskog broja od strane Poreske Uprave (jako je bitno da zahtev bude pravilno ispunjen, u suprotnom ćete biti primorani da plaćate porez avansno)

2. Zahtevanje Freistellungsbescheinigung nach § 48b. Ovo se zapravo može smatrati nultom Poreskom potvrdom, (Ovo služi da potvrdite da nemate dugovanja u poreskom obliku u Nemačkoj. Ako ovo ne dobijete, Investitor je dužan da sa svake GbR fakture “otkine” 15% vrednosti i isti iznos uplati Poreskoj Upravi, pored toga ćete dobiti zahtev od strane Uprave da za dati period obezbedite ličnu poresku izjavu. Ovo se uglavnom onda dešava ako je neko već imao ranije registrovanu delatnost ili firmu u Nemačkoj, odnosno ako je bio u stalnom radnom zaposlenju u nekoj nemačkoj firmi i nije predao svoju ličnu poresku izjavu, ili kao preduzetnik do sada nikad nije predavao bilo kakav poreski dokument).

3. Osiguranje od korporativne odgovornosti (ovo je obavezno u Nemačkoj za svaki oblik registrovane delatnosti)

4. Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda (ukoliko raspolažete sa mađarskim zdravstvenim osiguranjem i ako možete dokazati da se isti uplaćuje u fond, onda će odgovarati)

5. Potvrda članstva Zanatske Komore

Kada obezbedite sve ove dokumente, tek onda možete početi da radite. Naravno, moguće je i ranije početi sa radom, ali niko ne garantuje da ćete biti isplaćeni za rad. Ozbiljna firma će sigurno obezbediti ove dokumente pre prihvatanja bilo kakvog posla.

Nakon ovoga je potrebno naći adekvatnog knjigovođu, koji će na mesečnom planu pripremati izveštaje Poreskoj Upravi.

Pažnja! Bitno je da posao samo onda počnete, kada imate dokumentovani sporazum. Sporazum mora da sadrži informaciju o tome na osnovu čega će se faktura izdavati. Ovo se naziva “Leistungsverzeichnis Liste”, ili kraće LV. Ova lista pokazuje koji posao se koliko naplaćuje. Vođenje građevinske knjige je takođe obavezno.

Socijalni doprinos se ne mora plaćati, ali se može uplaćivati na dobrovoljnoj osnovi.

Nakon osnivanja GbR-a, dužni ste da na mesečnom nivou obavljate knjigovođstvene radove.

Mnogo se puta dešava da se neki pojedinci, pa čak i grupe jednostavno spakuju i vrate u svoju državu. Bez obzira na to, njihova poreska obaveza sa tim ne prestaje. Ukoliko se GbR na vreme ne odjavi iz registra, vlasnici mogu da očekuju veoma ozbiljne kazne od strane nemačke Poreske Uprave.

Da stavimo akcenat na još jednu veoma važnu činjenicu. Ukoliko se jedna osoba udalji iz GbR-a, bez da se zvanično odjavio, a Osnivački Akt se promeni shodno tome – sledeći pravni aspekti stupaju na snagu. Još uvek je član GbR-a i kao takav i dalje odgovara celokupnom imovinom, i dalje sleduje mesečni deo iz GbR-a, a na kraju godine deo iz profita GbR-a (u kolikom procentu, to određuje Osnivački Akt). Osoba takođe mora ovu svotu prijaviti u ličnoj poreskoj izjavi. Ako kojim slučajem osoba ne dobije svoj deo, to je već problem lične prirode i mora dokazati da deo nije dobio.

Sledeća tema: Ostajemo u građevinskoj branši, ispitaćemo šta je uslov za izdavanje fakture po pravilniku VOB-a.