ZATRAŽITE OVDE!

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) € -1,650.00

Osnivanje firme Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) sa otvaranjem bankarskog računa u Crnoj Gori € 1850.00

Ova pravna forma najviše liči na engleski Ltd. i kao takva jedna je od najpopularnijih. Čak i jedna osoba može da osnuje DOO, ali moguće je da ima više osnivača. Oni mogu biti domaća ili inostrana privatna ili pravna lica. U Osnivačkom dokumentu se naznačava visina osnivačkog kapitala (početni kapital) koji se iskazuje u valuti, robi ili u zakonskom oblik. Takođe se može definisati procenat osnivanja kompanije i raspodelu profita (50:50 ili slično).

Za osnivanje DOO potrebno je najmanje 1 EUR kao osnovni kapital. Zakonom propisani uslovi koji se odnose na ovu vrstu preduzeća generalno odgovaraju zapadnim zakonskim propisima i u skladu su sa engleskim propisima koji važe za Ltd.

 

Za osnivanje crnogorskog DOO (društva sa ograničenom odgovornošću), potrebna je sledeća dokumentacija :

 • Osnivački akt
 • Imenovanje direktora
 • Imenovnje članova sa ličnim podacima
 • Dokaz uplaćenog osnivačkog kapitala
 • Dokaz da je osnivački kapital deponovan bez opterećenja
 • Sertifikat podobnosti direktora

 

Koji su troškovi osnivanja?

 • Najviše 2 sata savetodavanja (konsalting)
 • Korporativni ugovor
 • Rezime o registraciji firme za notara
 • Nostrifikacija dokumenata o osnivanju kompanije overena od strane notara
 • Overa kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica od strane notara
 • Izrada dopisa za Privredni Sud
 • Registracija firme

Privredni Sud registruje preduzetništvo u roku od 1-2 nedelje.

Na zahtev možemo obezbediti (uz doplatu)

Sedište i kancelariju za firmu

Knjigovođu i poreskog stručnjaka

Razne kancelarijske usluge

Otvaranje bankovnog računa

Overene i zvanične prevode sa i na nemački, mađarski, srpski i hrvatski jezik preko prevodilačke agencije po veoma povoljnim cenama.