ZATRAŽITE OVDE!

Business Pro Paket 985,00 €+19%PDV

 • Apostille legalizacija
 • Advokatsko zastupanje
 • Registracija firme
 • Registracija PIB
 • Banking (HSBC bankarski račun)
 • Knjigovođstvene usluge 12 meseci (plaćanje na mesečnoj osnovi)
 • Overa dokumenata od strane notara
 • boniteta
 • sve vladine naknade plaćene
 • kompletiranje i dostavljanje svih dokumenata
 • štampana verzija Osnivačkog akta
 • 3 štampana memoranduma i pravilnik
 • BESPLATNA bankarska poslovna podrška (Barklays) – opciono
 • First Class slanje pošte
 • slanje putem emaila
 • besplatna podrška

Dodatni izbor iznašeponude+19% PDV

 • Registracija PIB 59, 00 €
 • Pečat firme 72, 00 €
 • 0844 telefonski broj 24, 00 €
 • Računovodstveneusluge 12 meseci (mesečno plaćanje) € 65.00
 • Apostillelegalizacija 119.00 €
 • Direktor 896.00 € / god
 • Sekretarica 116,94 € / mesečno
 • Vlasnik (imenovani) 896, 00 € / god
 • Potvrda/Sertifikat o Bonitetu 96.00 €
 • Sertifikatousklađenostiza 12 meseci 190, 00 €
 • Registracija firme 65,00 €
 • Registracija sigurnosti podataka 117.00 €
 • Domen .co.uk € 24.00
 • Domena . com € 29.90
 • Notarska overa 110.00 €
 • Autorizacija 227,00 € ,
 • Žiro-račun (HSBC) € 150.00
 •  Žiro račun (račun u banci pod garancijom) 236,00 €