ZATRAŽITE OVDE!

Bussines Paket -688,00 €+19%PDV

 • Apostille legalizacija
 • Advokatsko zastupanje
 • Registracija firme
 • Sertifikat boniteta
 • Sve vladine naknade plaćene
 • Kompletiranje i dostavljanje svih dokumenata
 • štampana verzija Osnivačkog akta
 • 3 štampana memoranduma i pravilnik
 • BESPLATNA bankarska poslovna podrška (Barklays) – opciono
 • First Class slanje pošte
 • Slanje putem emaila
 • Besplatna podrška