ZATRAŽITE OVDE!

Osnivanje Akcionarskog društva (AD) 2580,00 €

Osnivanje crnogorskog AD sa crnogorskim bankovnim računom 2580,00 €

Osnovni kapital za AD je najmanje 25.000 Evra, i ovu sumu akcionari treba da deponuju u jednu privrednu banku gde će ostati do osnivanja. Nakon osnivanja ova suma će se upotrebljavati za funkcionisanje AD.

Zakonom propisani uslovi koji se odnose na ovu vrstu preduzeća generalno odgovaraju zapadnim zakonskim propisima. AD se onda osniva kada se obavlja skupljanje kapitala putem prodaje akcija. Doo je moguće transformisati u AD.

 

Za osnivanje crnogorskog AD (Akcionarskog Društva) potrebna je sledeća dokumentacija : 

 • Imenovanje glavnog menadžera
 • Imenovanje članova (akcionara) sa ličnim podacima
 • Dokaz akcionara (akcije)
 • Dokaz uplaćenog kapitala
 • Odobrenje
 • Dokaz da je osnivački kapital deponovan bez opterećenja
 • Sertifikat podobnosti glavnog menadžera

Koji su troškovi osnivanja?

 • Najviše 2 sata savetodavanja (konsalting)
 • Korporativni ugovor
 • Rezime o registraciji firme za notara
 • Nostrifikacija dokumenata o osnivanju kompanije overena od strane notara
 • Overa kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica od strane notara
 • Izrada dopisa za Privredni Sud
 • Registracija firme

Privredni Sud registruje preduzetništvo u roku od 1-2 nedelje.

Na zahtev možemo obezbediti (uz doplatu)

Sedište i kancelariju za firmu

Knjigovođu i poreskog stručnjaka

Razne kancelarijske usluge

Otvaranje bankovnog računa

Overene i zvanične prevode sa i na nemački, mađarski, srpski i hrvatski jezik preko prevodilačke agencije po veoma povoljnim cenama.